Seminář navigace

13. 3. 2016 - Brno

Tento seminář je vhodný pro uchazeče o kapitánský průkaz "C" a "B". Během dopoledne probereme témata pro "C" a během odpoledne témata na "B".

Na semináři probereme:

Určení polohy na moři v dohledu pobřeží, přepočet kurzu kompasového na kurz vodou - zohlednění deviace, deklinace a driftu, sestavení deviační tabulky pomocí transitní linie, korekce odhadnutého driftu během plavby, práce s námořní mapou, princip a využití Merkatorovy mapy, znaky a zkratky na mapě,  značení mořských vodních cest v systému IALA, kardinální znaky, přístavní signály a vývěsné výstrahy, druhy světel a mlhových signálů, použití nautické literatury, průvodců a plavebních příruček. Působení proudu na plavidlo, určení směru a rychlosti proudu, určení kurzu dnového z kurzu vodou, určení rychlosti a směru proudu z vlastního pozorování, princip denního přílivu a odlivu, spring a neap, půldenní, jednodenní a smíšený příliv, výpočet výšky hladiny pro standard a secondary ports, vliv počasí na průběh přílivu, dvanáctinové pravidlo, plánování přístupu do přístavu, využití přístupových cest, systém rozdělené plavby a jeho křížení.

V současné době nejsou vypsány žádné semináře.